Bản trình bày thiết kế y tế (màn hình rộng)

Thu hút sự chú ý của người xem với mẫu có thể truy nhập này. Mẫu thiết kế y tế màu đỏ và trắng này tích hợp ảnh máy theo dõi tim trên trang chiếu tiêu đề. Trang chiếu nội dung có văn bản màu đen trong phần nội dung và dải băng màu đỏ phối hợp với văn bản tiêu đề màu trắng. Bên trong, bạn cũng sẽ thấy một biểu đồ, bảng và đồ họa SmartArt mẫu phối hợp các màu. Mẫu màn hình rộng này (16X9) rất phù hợp với các bản trình bày liên quan đến sức khỏe và y tế; tuy nhiên, chỉ cần loại bỏ hoặc thay thế ảnh bìa để tùy chỉnh mẫu cho chủ đề bất kỳ.

PowerPoint

Bản trình bày thiết kế y tế (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn