Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày thiết kế y tế (màn hình rộng)

Giúp người xem cảm thấy tim đập nhanh hơn với mẫu PowerPoint y tế được thiết kế đầy đủ này. Thiết kế mẫu PowerPoint y tế này tích hợp ảnh máy theo dõi tim trên trang chiếu tiêu đề. Các trang chiếu nội dung được điều phối để giúp việc tạo trình chiếu trở nên đơn giản. Bên trong bạn cũng sẽ tìm thấy một bảng, đồ họa SmartArt và nhiều nội dung khác. Mẫu PowerPoint y tế này rất phù hợp với các bản trình bày liên quan đến sức khỏe và y tế; tuy nhiên, chỉ cần loại bỏ hoặc thay thế ảnh bìa để tùy chỉnh mẫu cho chủ đề bất kỳ. Đây là một mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày thiết kế y tế (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn