Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày tiểu sử

Học viên có thể sử dụng mẫu này để tạo bản trình bày sinh động về một người nổi tiếng. Hữu ích cho các dự án ở trường học, bối cảnh giáo dục hoặc bất kỳ lúc nào bạn muốn kể câu chuyện về một cá nhân nổi bật. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày tiểu sử

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn