Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày về giáo dục với hình ảnh cuốn sách cổ điển (màn hình rộng)

Sử dụng mẫu PowerPoint dành cho giáo dục để tạo giáo án, bài giảng và nhiều nội dung khác. Mẫu PowerPoint với hình ảnh cuốn sách này mô phỏng bìa và các trang sách với trang chiếu tiêu đề có họa tiết và trang trình bày nội dung trung tính. Mẫu này đặc biệt thích hợp với các học viên hoặc giáo viên, bên cạnh đó còn có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh khác. Mẫu PowerPoint với hình ảnh cuốn sách này bao gồm một bảng mẫu, biểu đồ và danh sách SmartArt mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của mình. Đây là một mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày về giáo dục với hình ảnh cuốn sách cổ điển (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn