Bản trình bày về giáo dục với hình ảnh cuốn sách cổ điển (màn hình rộng)

Mẫu bản trình bày này mô phỏng bìa sách và trang sách với trang chiếu tiêu đề có họa tiết màu nâu và các trang chiếu nội dung màu trắng. Mẫu này đặc biệt thích hợp với các học viên hoặc giáo viên, bên cạnh đó còn có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh khác. Bản thuyết trình về giáo dục này có nhiều bố cục trang chiếu ở định dạng màn hình rộng (16x9), đồng thời bao gồm bảng, biểu đồ mẫu và danh sách SmartArt mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của mình. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày về giáo dục với hình ảnh cuốn sách cổ điển (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn