Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày với các đường tròn đồng tâm màu đỏ (màn hình rộng)

Mẫu bản trình bày tiếp thị này tạo ấn tượng với nền đậm, họa tiết là tia mặt trời hướng tâm hoặc đường tròn đồng tâm và thanh tiêu đề tương phản. Thiết kế linh hoạt phù hợp với bản trình bày của doanh nghiệp nhỏ, bản trình bày khoa học hoặc tiếp thị. Nếu đang tạo nội dung bán hàng, bạn sẽ thấy mẫu bản trình bày chủ đề tiếp thị lúc nào cũng là tài nguyên tuyệt vời để đạt được kết quả mà bạn mong muốn. Đây là một mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bản trình bày với các đường tròn đồng tâm màu đỏ (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn