Bản trình bày kinh doanh dạng ống màu lam kỹ thuật số (màn hình rộng)

Ống điện màu lam trên các bản chiếu nội dung và tiêu đề của mẫu này sẽ thu hút khán giả đến với bản trình bày kinh doanh này. Hiện cho khán giả thấy danh sách, biểu đồ, bảng, SmartArt và hình ảnh bằng cách dùng các bố trí khác nhau theo định dạng màn hình rộng (16 : 9). Thiết kế này hiệu quả đối với các chủ đề như khoa học và công nghệ, máy tính, truyền thông và không gian.

PowerPoint

Bản trình bày kinh doanh dạng ống màu lam kỹ thuật số (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình