Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng cân đối kế toán

Hỗ trợ tài chính doanh nghiệp của bạn với các bảng cân đối kế toán hiển thị so sánh hàng năm, tăng hoặc giảm giá trị ròng, tài sản và khả năng làm việc cùng nhiều nội dung khác. Xác định vốn chủ sở hữu và đưa ra quyết định kinh doanh với đầy đủ thông tin hơn. Hoàn thiện các ví dụ về bảng cân đối kế toán để giúp bạn bắt đầu, mẫu này rất dễ sử dụng và tùy chỉnh. Với mẫu bảng cân đối kế toán, Excel cho phép bạn làm được nhiều việc hơn trong thời gian ít hơn. Đây là mẫu truy nhập được.

Excel

Bảng cân đối kế toán

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn