Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng cửu chương (số từ 1 đến 10)

Dạy học viên hoặc con bạn toán học đơn giản với bảng cửu chương thân thiện với trẻ em này. Mẫu bảng cửu chương đưa ra các số từ 1 đến 10 và có hình nền là một ngôi trường. Đây là một mẫu bảng toán học có thể truy cập được để dạy toán ở cấp độ cơ bản.

Excel

Bảng cửu chương (số từ 1 đến 10)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn