Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng chấm công hàng tuần (8 1/2 x 11, ngang)

Theo dõi số giờ làm việc thông thường, số giờ làm thêm, số giờ nghỉ ốm và số giờ nghỉ phép hàng ngày với bảng chấm công hàng tuần này; mang đặc trưng của một bảng có các hàng cho từng ngày trong tuần. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng chấm công hàng tuần (8 1/2 x 11, ngang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn