Bỏ qua để tới nội dung chính

Bảng chấm công hàng tuần (8 1/2 x 11, ngang)

Theo dõi số giờ làm việc thông thường, số giờ làm thêm, số giờ nghỉ ốm và số giờ nghỉ phép hàng ngày với bảng chấm công hàng tuần này; mang đặc trưng của một bảng có các hàng cho từng ngày trong tuần. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng chấm công hàng tuần (8 1/2 x 11, ngang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn