Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng chấm công hàng tuần

Mẫu bảng chấm công đơn giản có thể cung cấp giải pháp theo dõi thời gian không tốn kém cho doanh nghiệp của bạn. Bảng chấm công do Vertex42.com cung cấp này tính toán giờ làm việc dựa trên giờ đến và giờ về, với giờ nghỉ được nhập theo phút. Bạn có thể phân bổ số giờ cho giờ bình thường và giờ làm thêm khi cần. Ẩn tuần thứ hai nếu bạn chỉ cần thẻ chấm công hàng tuần. Xóa thông tin về lương nếu bạn chỉ cần theo dõi thời gian.

Excel

Bảng chấm công hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn