Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng chấm công hai tuần một lần có nghỉ ốm và nghỉ phép

Nhân viên có thể điền vào bảng chấm công này hai tuần một lần để ghi lại giờ làm việc thông thường, làm thêm, nghỉ ốm và nghỉ phép đã sử dụng. Tổng được tính toán tự động.

Excel

Bảng chấm công hai tuần một lần có nghỉ ốm và nghỉ phép

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn