Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng chấm công hai tuần một lần có nghỉ ốm và nghỉ phép (với dữ liệu mẫu)

Nhân viên có thể điền vào mẫu bảng chấm công này hai tuần một lần để ghi lại số giờ làm việc thông thường, làm thêm, nghỉ ốm và nghỉ phép đã sử dụng. Tổng được tính toán tự động. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng chấm công hai tuần một lần có nghỉ ốm và nghỉ phép (với dữ liệu mẫu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn