Bảng chấm công hai tuần một lần

Đây là mẫu bảng chấm công nhân viên hai tuần một lần, giúp bạn theo dõi số giờ làm việc, giờ làm thêm cũng như số ngày nghỉ ốm và nghỉ phép. Các giá trị tổng được tính toán trong mẫu Excel này.

Excel

Bảng chấm công hai tuần một lần

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình