Bỏ qua để tới nội dung chính

Bảng chấm công nhân viên (hàng tuần, hàng tháng, hàng năm)

Theo dõi số giờ làm việc thông thường và làm thêm trên cơ sở hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm bằng mẫu bảng chấm công trợ năng này. Tổng được tính toán tự động.

Excel

Bảng chấm công nhân viên (hàng tuần, hàng tháng, hàng năm)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn