Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng chấm công

Báo cáo số giờ làm việc thông thường và ngoài giờ với mẫu bảng chấm công đơn giản này. Hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ, nhà thầu hoặc người tự kinh doanh, mẫu bảng chấm công Excel này ghi lại thời gian vào, thời gian nghỉ và thời gian nghỉ trưa cho mỗi ngày trong tuần làm việc. Dưới dạng bảng chấm công trong Excel, tổng số giờ, giờ bình thường và giờ làm thêm được tự động tính toán. Mẫu bảng chấm công hàng tuần này cũng có thể giúp bạn theo dõi hiệu quả và năng suất của các nhóm trong công ty hoặc đơn vị kinh doanh của bạn. Mẫu bảng chấm công hàng tuần có thể in này dễ chỉnh sửa và ghi lại giờ làm việc. Đây là một mẫu có thể truy nhập được.

Excel

Bảng chấm công

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn