Bảng chấm công

Tạo báo cáo về số giờ làm việc thông thường và số giờ làm thêm với mẫu bảng chấm công đơn giản này. Hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ, nhà thầu hoặc những người tự làm chủ, mẫu bảng chấm công Excel này ghi lại giờ vào, giờ ra và nghỉ trưa cho mỗi ngày trong tuần làm việc. Là bảng chấm công trong Excel, nên tổng số giờ, số giờ làm việc thông thường và số giờ làm thêm đều được tự động tính toán. Mẫu bảng chấm công này cũng có thể giúp bạn theo dõi hiệu quả và năng suất của các nhóm trong công ty hoặc đơn vị kinh doanh của mình. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng chấm công

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn