Bảng kế hoạch Bữa ăn Hàng tuần

Lập kế hoạch bữa ăn hàng tuần của bạn và tạo danh sách mua sắm hàng tuần với các mẫu này cho công thức nấu ăn yêu thích. Thêm các thành phần cơ bản hoặc đưa vào thêm các chi tiết, như thời gian chế biến và calo. Sắp xếp cho tuần tới và tạo một danh sách mua sắm duy nhất để làm chủ các thành phần cần thiết cho tuần sắp tới.

Excel

Bảng kế hoạch Bữa ăn Hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn