Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng kế hoạch mua sắm ngày lễ

Kết thúc hoạt động mua sắm ngày lễ bằng mẫu danh sách quà tặng trợ năng này, mẫu này giúp bạn theo dõi những người mà bạn đã mua quà để tặng, chi phí của chúng và tính toán ngân sách còn lại.

Excel

Bảng kế hoạch mua sắm ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn