Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng lương

Cắt giảm chi phí văn phòng với các mẫu bảng lương và mẫu bảng chấm công miễn phí

Quản lý các công việc tại văn phòng như bảng lương và theo dõi thời gian làm việc của nhân viên có thể giúp giảm đáng kể thời gian phát triển doanh nghiệp của bạn. Tinh gọn hoạt động phụ trợ với các mẫu bảng chấm công và mẫu bảng lương miễn phí trên Microsoft Excel. Chọn mẫu bảng lương tốt nhất, phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tải xuống mẫu bảng chấm công để nhân viên của bạn điền vào. Mẫu bảng chấm công giảm thiểu đáng kể nhu cầu giám sát chặt chẽ và ghi lại thời gian làm việc của nhân viên. Trên hết, dữ liệu từ các mẫu thời gian biểu có thể được nhập dễ dàng vào các mẫu bảng lương. Các mẫu bảng lương Excel giúp bạn nhanh chóng tính toán thu nhập, khấu trừ và thuế thu nhập cho nhân viên của mình. Sử dụng mẫu phiếu lương tiện lợi để tạo ra các phiếu lương chi tiết cho mỗi nhân viên. Mẫu phiếu lương có thể dùng để đưa cho nhân viên dưới hình thức thủ công và điện tử.

Các mẫu bảng lương và mẫu bảng chấm công Microsoft Excel miễn phí là phương tiện hiệu quả nhất về chi phí, đáp ứng nhu cầu văn phòng của bạn.