Bảng lập kế hoạch ngân sách cho ngày lễ

Sử dụng mẫu bảng lập kế hoạch ngân sách để quản lý chi tiêu dịp Giáng sinh hoặc các ngày lễ khác. Chênh lệch giữa ngân sách và chi tiêu thực tế sẽ được tính toán cho bạn.

Excel

Bảng lập kế hoạch ngân sách cho ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình