Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng phân công đội thể thao

Lưu giữ thông tin liên hệ của nhóm hữu ích với bảng phân công nhóm từ Excel. Mẫu danh sách nhóm trợ năng này bao gồm thông tin liên hệ của người chơi, tên nhân viên và số lượng người chơi tự động. Đưa bảng phân công của bạn lên cấp độ tiếp theo bằng một mẫu Excel.

Excel

Bảng phân công đội thể thao

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn