Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng tính giá trị ròng cá nhân

Nhanh chóng và dễ dàng tính giá trị ròng của bạn bằng mẫu máy tính giá trị ròng cá nhân đơn giản cho Excel này. Đây là một mẫu giá trị ròng cá nhân dễ truy nhập để tính toán tóm tắt tài sản và nợ của bạn. Sử dụng mẫu máy tính giá trị ròng cá nhân này để trực quan hóa bản tóm tắt tài sản của bạn.

Excel

Bảng tính giá trị ròng cá nhân

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn