Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng theo dõi khoản quyên tặng và quà tặng từ thiện (đơn giản)

Theo dõi khoản quyên tặng từ thiện của bạn trong năm với mẫu bảng theo dõi trợ năng này. Đến cuối năm, lọc ra những khoản quyên tặng được đánh dấu khấu trừ thuế để chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế.

Excel

Bảng theo dõi khoản quyên tặng và quà tặng từ thiện (đơn giản)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn