Bảng theo dõi khoản quyên tặng và quà tặng từ thiện (đơn giản)

Theo dõi khoản quyên tặng từ thiện của bạn trong năm với mẫu bảng theo dõi trợ năng này. Đến cuối năm, lọc ra những khoản quyên tặng được đánh dấu khấu trừ thuế để chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế.

Excel

Bảng theo dõi khoản quyên tặng và quà tặng từ thiện (đơn giản)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình