Bảng theo dõi khoản quyên tặng và quà tặng từ thiện (đơn giản)

Theo dõi khoản quyên tặng từ thiện của bạn trong năm với mẫu bảng theo dõi trợ năng này. Đến cuối năm, lọc ra những khoản quyên tặng được đánh dấu khấu trừ thuế để chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế.

Excel

Bảng theo dõi khoản quyên tặng và quà tặng từ thiện (đơn giản)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình