Bảng theo dõi lời mời dự đám cưới

Sử dụng mẫu đám cưới đẹp mắt này để theo dõi những người bạn đã mời và xem họ đã RSVP hay chưa. Có chỗ để điền thông tin liên hệ, mối quan hệ, ghi chú, v.v. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng theo dõi lời mời dự đám cưới

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình