Bảng theo dõi lời mời dự đám cưới

Sử dụng mẫu đám cưới đẹp mắt này để theo dõi những người bạn đã mời và xem họ đã RSVP hay chưa. Có chỗ để điền thông tin liên hệ, mối quan hệ, ghi chú, v.v. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng theo dõi lời mời dự đám cưới

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn