Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng theo dõi Trò chơi Video

Sử dụng mẫu trợ năng này để theo dõi các hoạt động chơi trò chơi. Có các cột để thêm thông tin về trò chơi, nền tảng, nhân vật đã chơi, điểm cao, thành tích, cấp độ đạt được, cấp độ trong trò chơi và % cấp độ đã hoàn thành.

Excel

Bảng theo dõi Trò chơi Video

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn