Bốn chứng chỉ giải thưởng thể thao

Các vận động viên được trao bằng mẫu chứng chỉ đa năng này. Thích nghi cho bóng chày, bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền. Sử dụng nguyên mẫu hoặc dễ dàng tùy chỉnh phông chữ và màu sắc. Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu premium - Word

Tải Microsoft 365
Bốn chứng chỉ giải thưởng thể thao

Xem thêm các mẫu premium

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn