Bộ sưu tập vỏ sò nhiều màu sắc

Bộ sưu tập vỏ sò nhiều màu sắc trong bản trình bày tự nhiên này gợi lên kỷ niệm đi dạo dọc bờ biển và đi dưới sóng biển. Trong mẫu này, bạn sẽ thấy các trang chiếu ở định dạng màn hình rộng (16 X 9) với các bố trí cho danh sách theo dấu đầu dòng, ảnh với chú thích, tiêu đề mục và nhiều nội dung khác. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Bộ sưu tập vỏ sò nhiều màu sắc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn