Bỏ qua để tới nội dung chính

Bộ thư xin việc hoa hồng

Hãy gửi sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn kèm với một thư giới thiệu ấn tượng. Mẫu trợ năng này trình bày kinh nghiệm và năng lực của bạn theo phong cách riêng. Dễ dàng tùy chỉnh phông chữ và màu sắc hoặc sử dụng theo nguyên trạng. Dù là cách nào, điều đó cũng sẽ rất ấn tượng. Tìm kiếm "bộ hoa hồng" để tìm các mẫu đồng bộ.

Word

Bộ thư xin việc hoa hồng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn