Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Báo cáo của học viên đầy màu sắc

Thêm một chút màu sắc cho báo cáo cuốn sách hoặc bài viết sắp tới của bạn bằng cách sử dụng mẫu báo cáo của học viên đầy màu sắc này. Mẫu báo cáo sẽ có sẵn một số mục cơ bản để giúp bạn bắt đầu.

Mẫu cao cấp - Word

Tải xuống với Microsoft 365
Báo cáo của học viên đầy màu sắc

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn