Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Báo giá chưa bao gồm thuế

Hãy tạo một bảng báo giá hàng hóa hoặc dịch vụ bằng mẫu báo giá trợ năng, chưa bao gồm thuế này. Mẫu báo giá này bao gồm văn bản mô tả mặt hàng, tổng mặt hàng theo dòng và tổng số. Mẫu báo giá này phù hợp cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ sử dụng.

Excel

Báo giá chưa bao gồm thuế

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn