Bỏ qua để tới nội dung chính

Bản tin lớp học

Một mẫu bản tin dựa trên lớp học nhiều màu sắc giúp bạn cùng lớp cập nhật các tin tức hiện tại với ảnh và bài viết một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bản tin lớp học

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn