Bỏ qua để tới nội dung chính

Bản trình bày viền sọc đen (màn hình rộng)

Bản trình bày trợ năng này có nền trang chiếu màu trắng cùng với các dải màu đen ở đầu và cuối trang chiếu, màu chủ đề là màu lục. Phù hợp với nội dung của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Mẫu này cung cấp các bố trí trang chiếu đa dạng, bao gồm trang chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, ảnh có chú thích, biểu đồ mẫu, danh sách đồ họa SmartArt và trang chiếu trống, tất cả đều ở định dạng màn hình rộng (16 X 9).

PowerPoint

Bản trình bày viền sọc đen (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn