Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng chấm công hàng tuần

Theo dõi số giờ bạn làm việc với mẫu bảng chấm công dễ tiếp cận này. Mẫu bảng chấm công có thể in này cho Word sẽ ghi lại một tuần theo số giờ và có cả khoảng trống cho chữ ký của nhân viên và người giám sát. Sử dụng bảng chấm công mẫu này như một định hướng để điền vào số giờ làm việc và ghi lại chính xác thời gian của bạn.

Word

Bảng chấm công hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn