Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng chấm công hai tuần một lần với lịch nghỉ ốm và nghỉ phép

Hai tuần một lần, nhân viên có thể điền mẫu bảng chấm công có thể truy nhập này để ghi lại thời gian làm việc thường xuyên, giờ làm thêm cũng như giờ nghỉ ốm và nghỉ phép đã sử dụng. Tổng được tự động tính trong mẫu bảng chấm công hai tuần một lần.

Excel

Bảng chấm công hai tuần một lần với lịch nghỉ ốm và nghỉ phép

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn