Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bảng theo dõi chấm công nhân viên

Các nhân viên và giám sát viên thường có nhu cầu biết thông tin về thời gian nghỉ của nhân viên, bao gồm số ngày nghỉ phép còn lại, số ngày nghỉ ốm mà họ đã sử dụng và số ngày nghỉ vì lý do cá nhân họ chưa sử dụng. Sổ làm việc theo dõi chấm công này cung cấp cho bạn một nơi để ghi lại ngày công, cũng như tóm tắt các thông tin quan trọng như một báo cáo tình trạng dễ theo dõi từ đầu năm đến nay. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng theo dõi chấm công nhân viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn