Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bằng khen cho chuyên gia quản trị

Mẫu chứng chỉ có thể chỉnh sửa và thiết kế chuyên nghiệp này có viền thanh lịch, cũng như các trường ngày và tên có thể tùy chỉnh. Bằng khen là một tuyệt vời để công nhân những đóng góp khác nhau, bao gồm nhân viên hoặc đồng nghiệp, giáo viên hoặc học viên, hoặc thậm chí là một người bạn hay thành viên gia đình. Mẫu chứng chỉ này có thiết kế định dạng sẵn giúp dễ dàng tạo tài liệu bằng cách chỉ cần thêm thông tin chi tiết của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi nó một chút, Word cũng làm điều đó dễ dàng. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

Word

Bằng khen cho chuyên gia quản trị

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn