Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bản trình bày dự án của nhóm (chủ đề Thủ đô, màn hình rộng)

Dự án nhóm? Mẫu bản trình bày này được thiết kế cho nhiều tác giả cùng làm việc trên cùng một tệp. Mỗi thành viên có một bộ bản chiếu theo nhiều biến thể của chủ đề Thủ đô với biểu đồ mẫu, SmartArt và bảng tương ứng theo định dạng 16X9.

PowerPoint

Bản trình bày dự án của nhóm (chủ đề Thủ đô, màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn