Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)

Thể hiện sự sắc sảo của bạn với nền mẫu vân kim loại màu lục-lam này. Bản trình bày màn hình rộng (16:9) này bao gồm một bố trí danh sách dấu đầu dòng, bảng mẫu, biểu đồ và đồ họa SmartArt, đủ linh hoạt để phù hợp với hầu hết các khán giả hoặc chủ đề.

PowerPoint

Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình