Bỏ qua để tới nội dung chính

Berlin

Nền chuyển màu cam trong chủ đề này sẽ đặt thanh tiêu đề màu đen và tab điều phối cho số trang chiếu. Đây là mẫu thiết kế đa dụng theo định dạng màn hình rộng (16:9) phù hợp với mọi tình huống: kinh doanh, giáo dục hoặc sử dụng tại nhà.

PowerPoint

Berlin

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn