Biểu ngữ Chào mừng Bé Gái (màu hồng, tím, xanh lá cây)

Chào mừng Bé Gái! Biểu ngữ này bao gồm những chữ cái màu hồng, tím, và xanh lá cây tươi sáng, để chúc mừng sinh nhật và sự chào đời của bé. Bạn muốn lời chào mừng khác? Chỉ cần sao chép các trang chiếu để có thêm nhiều chữ cái, rồi thay thế các chữ theo ý bạn. Khi làm xong, bạn hãy in các chữ, cắt theo đường chấm rồi đặt biểu ngữ ở chỗ mọi người, đặc biệt là em bé, có thể nhìn thấy.

PowerPoint

Biểu ngữ Chào mừng Bé Gái (màu hồng, tím, xanh lá cây)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình