Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biên bản họp

Ghi lại thành văn bản nội dung họp phụ huynh, họp doanh nghiệp hoặc họp câu lạc bộ trong vài phút với mẫu biên bản họp

Ghi lại văn bản cuộc họp giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với mẫu biên bản họp trong Microsoft Word. Mẫu biên bản họp ghi lại mọi thông tin quan trọng của cuộc họp theo chính xác định dạng cần thiết cho trường học, doanh nghiệp hoặc câu lạc bộ của bạn. Ghi lại các cuộc bầu cử, báo cáo ủy ban, ngân sách, thông báo đặc biệt và nhiều hơn nữa.

Mẫu biên bản họp có nhiều phần cho từng chủ đề thảo luận, bao gồm mục lịch chương trình, người thuyết trình, thảo luận, kết luận, hành động, người thực hiện và thời hạn. Bố cục gọn gàng và định dạng đơn giản của mỗi mẫu biên bản họp giúp người ghi chú theo dõi và tập trung hơn vào nội dung và tiến độ của cuộc họp.

Thành viên hoặc nhân viên câu lạc bộ có thể dễ dàng điều chỉnh các mục trên mẫu biên bản học để cập nhật tin tức mới nhất dù họ có mặt tại cuộc họp hay không.

Tùy chỉnh thiết kế biên bản họp cho riêng bạn với mẫu ghi chú cuộc họp hoặc sử dụng mẫu biên bản họp cụ thể như biên bản họp giáo dục, họp phụ huynh hoặc biên bản họp không chính thức. Chọn định dạng phù hợp nhất với nhóm của bạn từ tuyển tập mẫu biên bản họp.