Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biên bản họp (đơn giản)

Việc duy trì các biên bản họp trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mẫu biên bản họp đơn giản này có định dạng đơn giản để bạn có thể dễ dàng chia sẻ những chủ đề đã được thảo luận. Bạn sẽ tìm thấy các trường cho danh sách người dự, chủ đề chương trình và phần mục hành động liệt kê chủ sở hữu và hạn chót của nhiệm vụ. Sử dụng mẫu biên bản họp để ghi chú trong cuộc họp hoặc sắp xếp ghi chú của bạn trước khi gửi đi để phê duyệt. Tải xuống mẫu biên bản họp này với mẫu chương trình phù hợp cho cuộc họp tiếp theo của bạn.

Word

Biên bản họp (đơn giản)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn