Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biên bản họp (biểu mẫu ngắn)

Tạo một biểu mẫu biên bản họp ngắn của bạn với mẫu biên bản họp có thể truy nhập này. Mẫu biên bản họp ngắn này chứa ba phần riêng biệt: thông báo, thảo luận và bàn bạc. Tạo bản ghi cuộc họp hoặc phiên nghe bằng mẫu biên bản họp đơn giản cho Word này.

Word

Biên bản họp (biểu mẫu ngắn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn