Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biên bản họp

Ghi lại biên bản cuộc họp là một việc rất dễ dàng với mẫu trợ năng này. Mẫu bao gồm các mục để nhập thông tin chung về cuộc họp, cũng như từng chủ đề trong chương trình họp.

Word

Biên bản họp

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn