Biên lai bán hàng (Thiết kế Màu lam chuyển màu)

Tạo biên lai bán hàng cho khách hàng của bạn bằng mẫu trợ năng cơ bản này, mẫu có thiết kế màu lam chuyển màu kèm theo các bảng trình bày về số lượng, mô tả và tổng.

Word

Biên lai bán hàng (Thiết kế Màu lam chuyển màu)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình