Biên lai bán hàng (Thiết kế Màu lam chuyển màu)

Tạo biên lai bán hàng cho khách hàng của bạn bằng mẫu trợ năng cơ bản này, mẫu có thiết kế màu lam chuyển màu kèm theo các bảng trình bày về số lượng, mô tả và tổng.

Word

Biên lai bán hàng (Thiết kế Màu lam chuyển màu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình