Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biên lai tiền chi tiêu vặt (3 biên lai mỗi trang)

Nhân viên nhận được tiền chi tiêu vặt cần điền vào biểu mẫu biên lai này. Mẫu trợ năng này có chỗ trống để ghi ngày, số biên lai, số tiền, mô tả và tên nhân viên đã nhận và phê duyệt phân bổ tiền chi tiêu vặt.

Word

Biên lai tiền chi tiêu vặt (3 biên lai mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn