Bỏ qua để tới nội dung chính

Biển báo không dùng điện thoại di động (2 biển báo mỗi trang)

Sử dụng mẫu trợ năng này để in các biển báo nhắc mọi người tắt điện thoại di động; in 2 biển báo mỗi trang.

Word

Biển báo không dùng điện thoại di động (2 biển báo mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn