Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biểu đồ

Tô điểm bản trình bày của bạn với biểu đồ hoặc lưu đồ

Tuyển tập biểu đồ lớn này có tất cả các công cụ theo dõi và truyền thông cần thiết cho cơ quan, trường học, gia đình và để vui chơi. Tìm lưu đồ với nhiều kiểu, màu sắc và khoảng thời gian khác nhau để lập lịch trình và đánh dấu các mốc quan trọng trong dự án với mọi kích cỡ. Lưu đồ có thể bao gồm nhiều chi tiết khác nhau, chẳng hạn như chủ sở hữu nhiệm vụ và ngày bắt đầu và kết thúc và các chức năng khác nhau, vi dụ như cập nhật tự động. Đối với các quy trình liên quan đến nhiều nhóm, lưu đồ chéo chức năng là cách để mô tả các hành động phức tạp và xác định trách nhiệm mà không sử dụng biệt ngữ. Tuyển tập này còn bao gồm biểu đồ Gantt cổ điển với nhiều cách bố trí. Để thêm nội dung vào lưu đồ của bạn, hãy khám phá nhiều bảng điều khiển của tuyển tập để tìm đồ họa cụ thể, bao gồm biểu đồ dạng bánh, biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn, bản đồ và đồng hồ đo dữ liệu. Và đừng quên sơ đồ tổ chức hữu ích hơn bao giờ để chia sẻ với các nhân viên mới và xem lại chuỗi báo cáo của công ty. Mẫu biểu đồ sử dụng nhiều hơn cho cá nhân bao gồm các biểu đồ lập kế hoạch hưu trí, nhật ký tập luyện và ăn uống, đường thời gian sự kiện, biểu đồ cây gia đình, hành trình di chuyển, biểu đồ chỗ ngồi và kể cả khung giải đấu. Khám phá các mẫu biểu đồ để tìm mẫu phù hợp với bạn.