Biểu đồ Gantt Agile

Mở khóa sức mạnh của Agile. Mẫu này cung cấp một cách đơn giản để tạo biểu đồ Gantt với các điều kiện Agile để giúp trực quan hóa và theo dõi dự án của bạn. Thanh cuộn cho phép bạn cuộn qua đường thời gian. Chèn tác vụ mới bằng cách chèn hàng mới. Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu premium - Excel

Nâng cấp lên Premium
Biểu đồ Gantt Agile

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình