Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biểu đồ hình tròn đồ họa thông tin

Thêm mẫu biểu đồ hình tròn đồ họa thông tin này vào bất kỳ trình chiếu nào để nâng cao giao diện của bản trình bày của bạn. Đây là mẫu biểu đồ hình tròn đồ họa thông tin có thể truy cập được. Sử dụng mẫu trang chiếu đồ họa thông tin biểu đồ hình tròn này để chia nhỏ các yếu tố khác nhau trong bản trình bày của bạn thành một biểu đồ hình tròn hấp dẫn trực quan.

PowerPoint

Biểu đồ hình tròn đồ họa thông tin

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn