Biểu đồ hình tròn thế kỷ 21

Lập biểu đồ tài chính của bạn với biểu đồ hình tròn này. Kiểu ba chiều sẽ thêm vào phong cách hiện đại. Mỗi lát sẽ được gắn nhãn phần trăm và tiêu đề mục. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Biểu đồ hình tròn thế kỷ 21

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình