Biểu đồ hình tròn thế kỷ 21

Lập biểu đồ tài chính của bạn với biểu đồ hình tròn này. Kiểu ba chiều sẽ thêm vào phong cách hiện đại. Mỗi lát sẽ được gắn nhãn phần trăm và tiêu đề mục. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Biểu đồ hình tròn thế kỷ 21

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình