Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

biểu đồ hình tròn thế kỷ 21

Lập biểu đồ tài chính của bạn với biểu đồ hình tròn này. Kiểu ba chiều sẽ thêm vào phong cách hiện đại. Mỗi lát sẽ được gắn nhãn phần trăm và tiêu đề mục. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

biểu đồ hình tròn thế kỷ 21

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn